کلمات کلیدی: آرماتور حرارتی

همه چیز درباره ی میلگرد حرارتی و اجرای آن

میلگرد حرارتی

میلگرد حرارتی چیست؟ واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن در ساعت های اولیه گیرش و همچنین انبساط  انقباضات بعد از آن سبب ایجاد تنش و ترک در بتن خواهد شد.  آرماتورهای حرارتی و میلگرد حرارتی  با بتن درگیر شده و از انبساط و انقباض زیاد آن جلوگیری می کند. این میلگرد با کاهش عرض ترک […]

خبرنامه