برای دریافت قیمت نهایی و تخفیفات ویژه با کلیک روی دکمه ثبت درخواست فرم رو پر کن رو که کارشناسان ما باهات تماس بگیرن
ثبت درخواست

در حال نمایش 9 نتیجه

میلگرد یکی از موارد پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی می باشد. جهت خرید میلگرد به قیمت روز از گزینه های زیر استفاده نمایید. میلگردها در شهرهای مختلف کشور تولید می گردند که مهمترین آنها مربوط به میلگرد بناب، میگرد اصفهان، میلگرد شاهرود، میلگرد کرمانشاه، میلگرد فولاد میانه و… می باشند.

میلگرد آناهیتا گیلان

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : 15:07 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول(M) حالت واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4.2 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
18,200 تومان
ثابت
2 10 6.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
18,000 تومان
ثابت
3 12 10 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
18,000 تومان
ثابت
4 14 14 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
5 16 18 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
6 18 23 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
7 20 29 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
8 22 34 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
9 25 45 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
10 28 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت
11 32 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد آناهیتا کارخانه
17,600 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 14:36 - 1400/12/19
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 12 11 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
18,000 تومان
ثابت
2 14 15 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
17,000 تومان
ثابت
3 16 19 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
17,000 تومان
ثابت
4 18 24 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
16,750 تومان
ثابت
5 20 29.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
16,900 تومان
ثابت
6 22 35.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
16,800 تومان
ثابت
7 25 46 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نامشخص
8 28 58 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
16,800 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی : 15:10 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول(متر) حالت واحد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4.3 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,725 تومان
ثابت
2 10 6.5 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,375 تومان
ثابت
3 12 9.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,125 تومان
ثابت
4 14 13.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,025 تومان
ثابت
5 16 17.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,025 تومان
ثابت
6 18 21.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,025 تومان
ثابت
7 20 27 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,025 تومان
ثابت
8 22 35 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,025 تومان
ثابت
9 25 45 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,075 تومان
ثابت
10 28 55 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,075 تومان
ثابت
11 32 74 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد راد همدان کارخانه
18,225 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی : 15:11 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
18,350 تومان
ثابت
2 10 7.2 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
18,150 تومان
ثابت
3 12 10 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
18,150 تومان
ثابت
4 14 13.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
17,750 تومان
ثابت
5 16 17.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
17,750 تومان
ثابت
6 18 23 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
17,750 تومان
ثابت
7 20 28.9 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه سیرجان حدید جنوب
17,750 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 15:12 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول(M) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
18,200 تومان
ثابت
2 10 7.2 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,900 تومان
ثابت
3 12 10.4 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,900 تومان
ثابت
4 14 14.2 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
5 16 18.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
6 18 23.4 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
7 20 29 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
8 22 35 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
9 25 45.2 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
10 28 56.6 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت
11 32 74 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد شاهین بناب
17,600 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : 15:13 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول(M) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4.3 A2 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
18,250 تومان
ثابت
2 10 6.5 A2 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
18,050 تومان
ثابت
3 12 10 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
18,050 تومان
ثابت
4 14 13.7 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
5 16 17.4 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
6 18 22.3 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
7 20 28 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
8 22 35 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
9 25 44.5 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت
10 28 57 A3 12 آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد ظفر بناب
17,650 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : 15:14 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول(M) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 8 4.5 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
18,150 تومان
ثابت
2 10 7.3 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,950 تومان
ثابت
3 12 10.5 A2 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,950 تومان
ثابت
4 14 14 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
5 16 18.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
6 18 23 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
7 20 28 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
8 22 35 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
9 25 44.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
10 28 56.5 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت
11 32 73 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش
17,750 تومان
ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد فولاد میانه

آخرین بروزرسانی : 15:15 - 1400/12/22
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
1 14 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
17,400 تومان
ثابت
2 16 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
تماس بگیرید
نامشخص
3 18 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
17,400 تومان
ثابت
4 20 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
17,400 تومان
ثابت
5 22 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
تماس بگیرید
نامشخص
6 25 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
تماس بگیرید
نامشخص
7 28 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
17,400 تومان
ثابت
8 32 A3 12 شاخه آجدار کیلوگرم فولاد میانه کارخانه
تماس بگیرید
نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد کرمانشاه

آخرین بروزرسانی : 18:58 - 1400/09/11
ردیف سایز وزن تقریبی هر شاخه آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) خرید نوسـانات (تومان)
هیچ موردی پیدا نشد.

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zagrosah/domains/zagrosahan.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zagrosah/domains/zagrosahan.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420