کلمات کلیدی: جلوگیری از ترک خوردن بتن پی

مراحل میلگرد گذاری پی و فوندانسیون

میلگرد گذاری

بررسی مراحل میلگرد گذاری پی و فوندانسیون بتن به تنهایی در برابر نیروهای فشاری مقاومت بالایی دارد. اما نمی تواند از ساختمان در برابر نیروهای کششی محافظت کند.  از این رو از میلگرد ساده و آجدار در بتن استفاده می کنند. بتن ریزی پی ساختمان نیاز به میلگردگذاری دارد. اولین قدم جهت احداث ک پروژه […]

خبرنامه